2023. október. 5. csütörtök

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A szerződés hatálya

A jelen általános szerződési feltételek hatálya a Kiadó által megjelentetett és értékesített kiadványokra, szervezett szakmai konferenciákra, előadásokra, nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. A Kiadó köteles a megrendelő által leadott megrendelést a feltüntetett feltételekkel, szállítási vállalással teljesíteni, valamint konferenciára történő jelentkezés esetén azt lebonyolítani. A konferenciák, előadások estén azonban a Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén megváltoztassák a szerződés tárgyát képező konferencia előadóját és időpontját. Erről a résztvevőket előzetesen értesítjük.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a Kiadó által megjelentetett és/vagy értékesített, az Ügyfél által megrendelt információs kiadványok, hírlevelek, kötött könyvek, szoftverek, CD-termék, elektronikus kiadványok és szolgáltatások, illetve konferenciák, továbbképzések képezik.

Rendezvények speciális szabályai

A Kiadó által szervezett konferenciák, előadások, továbbképzések esetén a jelentkezés beérkezése után visszaigazolást, illetve a részvételi díjról számlát küldünk a Megrendelő által megadott címre. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 70%-át kiszámlázzuk. Amennyiben a rendezvényre már nincs több szabad hely, úgy a jelentkezőt értesítjük, hogy a regisztrációt már nem tudjuk elfogadni, de jelentkezését következő rendezvényünkön előnyben részesítjük.

Kiszállítás

A Kiadó a megrendelt kiadványt a megrendeléstől számított 10 napon belül futárszolgálattal vagy a Magyar Posta Zrt.-n keresztül juttatja el az Ügyfélhez, az általa megadott szállítási címre.

Fizetés

A számlát nyomtatott kiadvány vagy CD rendelése esetén a termékkel együtt, elektronikus kiadvány, illetve konferencia vagy továbbképzés rendelése esetén önállóan küldi el a Kiadó. A számlán szereplő összeget az Ügyfél köteles a feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. Az Ügyfél fizetési kötelezettségének postai csekkes befizetéssel vagy banki átutalással tehet eleget. Amennyiben az Ügyfélnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Kiadó érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben az Ügyfél a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Kiadó jogosult átadni adatait valamely kinnlevőségek behajtására szakosodott gazdasági társaságnak. Az Ügyfél – jelen szerződési feltételek mellett – hozzájárul adatainak továbbításához.

Tulajdonjog-fenntartás

A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Kiadót illeti.

Elállás

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint az Ügyfél a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén a Kiadó köteles az Ügyfél által kifizetett összeget az elállást követő 30 napon belül visszafizetni, a termék visszaküldésének költsége azonban az Ügyfelet terheli. A Kiadó a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.

Szavatosság és felelősség

A Kiadót hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a Kiadón kívül álló okokból erednek. A Kiadó nem vállal felelősséget a termék rendeltetésellenes illetőleg jogellenes használatából eredő károkért, így különösen a tartalomban közölt információk felhasználásából eredő károkért. A Kiadó termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, azonban a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak.

Szerzői jog

A Kiadó valamennyi termékének tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmának részben vagy egészben történő másolása, sokszorosítása, megjelentetése, értékesítése, terjesztése vagy más módon történő felhasználása.

Adatvédelem

Az Ügyfelek adatait bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki (kivétel a „Fizetés” résznél megjelölt eshetőség). Az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

Az Általános Szerződési feltételek letölthető itt.